Tutustu saatavuusdirektiiviin ja digipalvelulakiin

Digipalvelulaki velvoittaa julkisen sektorin toimijoita sekä julkista taloudellista avustusta saavat järjestöt tekemään verkkosivuistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Kuntien,
kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja muiden viranomaisten internetpalvelujen ja mobiilisovellusten tulee olla kaikkien ihmisten käytettävissä vammoista riippumatta.

https://sway.office.com/S6yIbM7tCVtCBfQC?ref=Link