Tutkimuskysely kirjoitustulkkauksesta

Turun AMK-opiskelijat tekevät opinnäytetyötä kirjoitustulkkauksesta.

Avaa kysely: https://link.webropolsurveys.com/S/E58FCA0C88BD52A3

 

Alla viesti, jota on pyydetty jakamaan:

Tästä linkistä löydät saatekirjeen videomuodossa tekstitettynä. Kun olet klikannut linkin auki, paina videoruudun alareunassa olevaa kuvaketta. Kuvakkeessa on valkoinen laatikko, jonka sisällä on mustia viivoja. Valitsemalla tämän, saat halutessasi tekstityksen videoon näkyville. Saman sisällön voit myös lukea alta.

Olemme kolme (3) Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja tulkkauksen opiskelijaa. Tulemme valmistumaan Tulkki AMK -nimikkeellä.

Tällä kyselyllä haluamme selvittää, miten tulkkauspalvelun asiakkaat kokevat kirjoitustulkkauksen nykytilanteen. Kyselyyn voivat vastata kaikki Kelan tulkkauspalvelupäätöksen saaneet kirjoitustulkkauksen käyttäjät Suomessa. Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Tulokset esitellään opinnäytetyössämme ryhmätasolla niin, ettei yksittäisiä vastauksia pystytä tunnistamaan.

Kyselyyn vastataan anonyymisti, eli emme kysy sellaisia kysymyksiä, joista henkilöllisyys voisi paljastua. Kyselyyn vastaamiseen on aikaa kaksi (2) viikkoa, 9.-22.11.2020. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 15-20 min. Kysely sulkeutuu sunnuntaina 22.11.2020 klo 23:59.

Opinnäytetyömme onnistumiselle on tärkeää, että vastaisitte kaikkiin kysymyksiin mahdollisimman huolellisesti. Vastatkaa kysymyksiin valitsemalla oikeaksi katsomanne vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varatulle alueelle.

Yleisötulkkauksella tarkoitamme tilanteita, joissa paikalla on 1-2 kirjoitustulkkia, jotka kirjoitustulkkaavat tilaisuuden esim. valkokankaalle kaikille läsnäolijoille. Yleensä tilaisuuden järjestäjät tilaavat tulkkauksen.

Henkilökohtaisella tulkkauksella tarkoitamme tilanteita, joissa asiakas itse tilaa kirjoitustulkin.

Pakolliset kysymykset on merkitty *.

Valmis opinnäytetyö tullaan julkaisemaan Internetissä osoitteessa www.theseus.fi.

Kiitos!

Ystävällisin terveisin

Jenny Huttunen

Henrika Härkönen

Terhi Vaara

Ohjaava lehtori
Ulla Niittyinperä