Kuuloliiton jäsenyhdistysten jäsenten ikäjakauma

Kuuloliitto on iäkkäiden yhdistys. Mutta miten iäkkäiden, siitä ei ole ollut mitään tietoa saatavilla.

Pyynnöstä sain liitosta liiton muiden yhdistysten 14500 jäsenen syntymäajan, jota sitten pyörittelin taulukkolaskentaohjelmassa.

Aineiston keskiarvo 76 vuotta, mediaani 79 vuotta. Ei sisällä Helkyn jäseniä.
Aineiston keskiarvo 69 vuotta, mediaani 73.

Todettakoon tähän väliin, että analyysini perustuu aika pitkälti lukion pitkään matikkaan ja yleiseen maalaisjärkeen. Eli ei siis oikein mihinkään kovin tieteelliseen.

Aineistosta puuttuu n. tuhat jäsentä, joiden syntymäaikaa ei ole tiedossa. Oletettavaa on, että he ovat suurin osa yli 80-vuotiaita, joten todellisuudessa jäsenistö on luultavimmin vielä vanhempaa kuin mitä nämä käppyrät näyttävät.

Liiton osalta tilanne on huolestuttava. Yli 90-vuotiaita on enemmän kuin alle 60-vuotiaita. Alle 60-vuotiaiden osuus jäsenistöstä on alle 10%.

Helkyn osalta taas on vähän parempi tilanne, alle 60-vuotiaita on 23% koko jäsenistöstä. Luulen, että syynä on ainakin se, että olemme 85 vuotta vanha yhdistys ja meillä on kiertänyt jo muutama sukupolvi verrattuna moniin liiton jäsenyhdistyksiin, jotka on perustettu aktiivisella 80-luvulla. Kyse ei ole mielestäni keskinäisestä paremmuudesta, vaan siitä, että Helkyssä vain eletään erilaista kehitysvaihetta suhteessa muuhun Suomeen.

Liiton tilaisuuksissa kysytään usein: “Missä ne nuoret ovat?” Tämä taulukko antaa vastauksen: ei niitä nuoria (alle 40v) juuri ole!

Tämän perusteella työikäinen väki on yliedustettuna kaikissa liiton toimielimissä. Mutta ellei näin ole ja tule olemaan vielä vahvemmin tulevaisuudessa, niin kohta ei niitä edustajia ole enää ollenkaan. Sen verran rumalta jäsenmäärän kehitys näiden kaavioiden perusteella näyttää olevan tulevan 10-20 vuoden periodin aikana. Tässä samassa kehityskaaressa Helky tulee vain reilu 5 vuotta perässä.

Tällä hetkellä se tarkoittaa kuitenkin sitä, että paljon työtä tulisi tehdä juuri ikäihmisten hyväksi. Digiopastusta, apuvälinetietouden lisäämistä jne. Tätä onneksi tehdäänkin vaihtelevassa määrin pitkin valtakuntaa. Samalla kuitenkin pitäisi alkaa valmistautua siihen, kun suuret ikäluokat poistuvat keskuudestamme ja yhdistyksissä ja sen myötä liitossa alkaa uusi aika, jota on vaikea tällä hetkellä edes kuvitella.

Ennustan, että vuoteen 2030 mennessä puolet Suomen 86 paikalliskuuloyhdistyksistä lopetetaan tai sulautetaan toisiin yhdistyksiin. Toivon suuresti, että olen väärässä. Tästä aiheesta olisi erittäin kiinnostavaa lukea jonkun asiaa oikeasti tutkineen ja asiasta jotain tietävän kolumni esimerkiksi Kuuloviestistä. Vastaavia käppyröitä voisi tehdä piireittäin, niin näkisi alueellisia eroja, jos niitä on.

Kirjoitus: Ville Myllymäki. Täytän tänä vuonna 40 vuotta ja sen takia kuulun näissä tilastoissa ryhmään 40-49.