Helkyn vuosikokous kutsui Päivi Jokisen ja Pertti Köysteen yhdistyksen kunniajäseniksi

Helkyn vuosikokous pidettiin torstaina 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi kunniajäsenten kutsuminen.

Päivi Jokinen on ollut yhdistyksemme jäsen vuodesta 1985. Hänelle on aikaisemmin myönnetty KHL:n kultainen ansiomerkki vuonna 2010 ja Urpo Siiralan mitali vuonna 2016. Hän on toiminut Helkyn hallituksessa lähes 20 vuotta muun muassa varapuheenjohtajana. Lisäksi hän on toiminut kuulolähipalveluohjaana ja IsoBelin ohjaajana sekä myyjäis- ja taloustoimikunnassa. Kuuloliitossa hän on toiminut Uudenmaan piirin toimikunnassa ja neuvottelukunnassa sekä edunvalvontatyöryhmän ja virkistystoimikunnan jäsenenä. Helsingin vammaisneuvostossa Jokinen on toiminut kahteen otteeseen.

Pertti Köyste on ollut yhdistyksemme jäsen vuodesta 1972 alkaen. Hänelle on myönnetty KHL:n kultainen ansiomerkki vuonna 2010. Hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa 8 vuotta 2000-luvulla. Köyste on ollut yhdistyksemme tekninen tukihenkilö ja tietokone-expertti. Hän on muun muassa asentanut Bulelle ja jäsenten kotiin silmukoita ja hälyttimiä. Lisäksi Köpen lukuiset kotisivunteko-, tietokone-, yms. kurssit ovat tulleet monelle tutuksi. Hänellä on ollut useita tehtäviä kuulovammaisten edunvalvojana muun muassa Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton (KLVL) hallituksen jäsenenä ja Mikkelin kuulovammaisten koulun johtokunnassa.

Kiitos yhdistyksen hyvästä tehdystä työstä ja onnittelut!