Helkyn edunvalvonnalla vaikutusta – Traficom antoi Neloselle huomautuksen tekstitysten laadusta

Helky kirjelmöi tammikuussa liikenne- ja viestiministeri Timo Harakalle tv-ohjelmien tekstitysten laadusta.Tekstitysten laatu on erittäin vaihtelevaa ja välillä jopa ala-arvoisia. Eri mediatalojen välillä tekstitysten laatu vaihtelee paljon. Päivittäin eri kanavilta tulee ohjelmia, joissa on virheellisiä tekstityksiä eikä tekstitys vastaa alkuperäistä. Tekstityksiä tehdessä tulee käyttää ammattitaitoisia tekstittäjiä ja automaattiset tekstitykset tulee tarkistaa ennen julkaisua.

Liikenne- ja viestintäministeri vastasi Helkyn kannanottoon (vastausta on tiivistetty).

Tekstityspalvelu tulee nykyään liittää tiettyyn osuuteen Yleisradion sekä MTV3:n ja Nelosen suomen- ja ruotsinkielisistä ohjelmista. Kiintiöt on säädetty sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa ja ne lasketaan osuuksina kanavan vuosittaisesta ohjelmatuntien määrästä.

Tekstityksen laatua koskeva velvoite tuli voimaan vuosi sitten. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on lähettänyt tv-toimijoille esteettömyysohjeistuksen syksyllä 2021. Viraston näkemyksen mukaan laatuvaatimus ei vielä mahdollista ainakaan kaikissa ohjelmatyypeissä pelkän automaattisen puheentunnistustekniikkaan perustuvan tekstityspalvelun käyttöä, vaan automaattista tekstitystä tulee käytännössä täydentää ihmistyövoimalla.

Virasto on lähettänyt kyseisille tv-yhtiöille selvityspyynnöt tekstitysten laadusta. 

Tekemiensä selvitysten ja muun muassa Helkyn kannanoton perusteella Traficom antoi huomautuksen Sanoma Media Finland Oy:lle Nelonen-kanavan tekstityspalvelun laatuvelvoitteen rikkomisesta. Virasto katsoi Sanoma Media Finland Oy:n rikkoneen sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia, jonka mukaan tekstityspalvelu tulee toteuttaa laadukkaasti siten, että tekstitys on käyttäjälle riittävän selkeää ja ymmärrettävää. Traficom velvoitti Sanoma Media Finland Oy:n jatkossa varmistumaan siitä, että sen Nelonen-kanavan tekstityspalvelu on toteutettu laadukkaasti. Traficom edellyttää 5.8.2022 mennessä selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin päätöksen johdosta on ryhdytty, miten tehdyt toimenpiteet ovat konkreettisesti parantaneet tekstityksen laatua sekä, miten muutokset näkyvät ohjelmien tuotannossa ja täten ohjelmien katsojille.

Jäämme odottamaan konkreettisia parannuksia Nelosen tekstityksiin.