Erityisuimakortti

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 31.tammikuuta erityisuimakortin myöntämisperusteita ja hakuohjeita. Viranomaiset esittivät, että 1.8.2023 alkaen erityisuimakortti rajataan koskemaan pysyvän vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi toimintarajoitteisia helsinkiläisiä, ja myöntämisperusteiksi hyväksytään ainoastaan tavat, jotka ovat mahdollista osoittaa yksityisyydensuoja ja tietosuoja varmistaen:

  • liikkumisesteisen pysäköintitunnus
  • vammaisen pysäköintilupa
  • taksikortti, joka on myönnetty vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua varten
  • EU:n vammaiskortti

Esityksen läpimeno olisi tarkoittanut, että erityisuimakortin myöntämisperusteet olisivat huomattavasti tiukentuneet

Vammaisneuvostoa ja järjestöjä ei asiasta kuultu ja saimme tietää kaupungin aikeista supistaa erityisuimakortin saajien joukkoa vasta Helsingin Sanomien 28.1. jutusta. Sitten olikin jo kiire.  Onneksi vammaisneuvosto ja monet järjestöt, Helky mukaan lukien ottivat yhteyttä lautakunnan jäseniin. Lisäksi vammaisneuvosto teki asiasta kannanoton sillä seurauksella, että asia jätettiin lautakunnasssa pöydälle.

Helsinkiläisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten yhteinen kannanotto lähetettiin lautakunnan jäsenille ennen kuin lautakunta käsitteli uudelleen asiaa. Helky oli mukana kannanotossa. Kannanotto erityissuimakortti

Kannanottomme tuotti tulosta, sillä erityisuimakorttia käsiteltiin uudelleen kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan kokouksessa tiistaina 14. helmikuuta. Lautakunta päätti asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi siten, että nyt esitettyjen erityisuimakortin myöntämiskriteereiden lisäksi arvioidaan muun muassa Käypä hoito -suosituksien ja lääketieteen asiantuntijoiden arvioiden perustella, mihin sairausdiagnoosien hoitoon vesiliikunnasta on erityistä hyötyä ja sitä myöten erityisuimakortti olisi perusteltu. Samalla selvitetään, voisiko nyt esitettyjen dokumenttien lisäksi Kela-kortin erityiskorvausmerkinnät toimia erityisuimakorttiin oikeutettavana. On syytä arvioida, voisiko joidenkin lääketieteellisten leikkausten jälkeen henkilö olla oikeutettu erityisuimakorttiin. Lisäksi lautakunta edellytti, että ennen uuden esityksen tuomista lautakuntaan on syytä kuulla vammaisneuvostoa ja potilasjärjestöjä. Kiitämme lautakuntaa erimomaisesta päätöksestä.

Seuraamme ja vaikutamme asian jatkovalmisteluun.

Lisätietoja Taru Reinkainen, Helkyn edustaja vammaisneuvostossa.