Toimintasuunnitelma

Helsingin Kuuloyhdistys ry toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Toimintasuunnitelma käsitelty ja hyväksytty syyskokouksessa 2019.

​1.​ ​Yleistä

Vuosi 2020 on Helsingin Kuuloyhdistyksen 86. toimintavuosi. Parin edellisen vuoden aikana läpi viedyt merkittävät muutos- ja kehitysprojektit muun muassa taloushallinnon ja kotisivujen osalta on saatu päätökseen. Näin ollen aikaa ja resursseja vapautuu taas yhdistyksen varsinaisen toiminnan kehittämiseen, joten odotettavissa on pitkästä aikaa tavallinen vuosi.

Toimitilaan tehty remontti valmistuu. STEAsta (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) toivotaan saatavaksi avustusta saatujen 170 000 euron lisäksi siten, että avustus kokonaisuudessaan kattaisi remontista 70% osuuden.

Kuuloliitolla on 90-vuotisjuhlavuosi. Osallistutaan juhlavuoden viettoon.

2.​ Vertaistoiminta

​2.1.​ ​Jäsentilaisuudet 

Vertaistoiminnan tavoitteena on kuulovammaisten keskinäisen kanssakäymisen ja kuulovammaistietoisuuden lisääminen, jäsenten yhteishengen kohottaminen korostamalla vertaisseuran tärkeyttä ja lisätä kuulovammaisten omatoimisuutta.

Mahdollisuuksien mukaan kaikissa jäsentilaisuuksissamme on kirjoitustulkkaus sekä induktiosilmukkajärjestelmä.

​2.2.​ Säännölliset jäsentilaisuudet

Yhdistyksessä on useita säännöllisesti järjestettäviä tapaamisia, joissa esimerkiksi askarrellaan, opetellaan viitottua puhetta, pelataan lautapelejä tai tavataan toisia kuulovammaisia. Kukin toiminnanvetäjä suunnittelee tapaamisten ohjelmaa yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

​2.3.​ Retket

Tehdään ainakin yksi kesäretki ja syksyllä järjestetään viikonloppu Kuuloliiton kurssikeskus Kopolassa Kuhmoisissa.

​2.4.​ Muut tilaisuudet

Vuoden aikana voidaan järjestää yksittäisiä tapahtumia eri ajankohtaisten teemojen ympärille.

​2.5.​ Liikuntatoiminta

KeilaBeli kokoontuu kevät- ja talvikaudella kahden viikon välein keilaamaan. Nuorten sählykerhossa pelataan lähes viikottain.

​2.6.​ Lasten ja nuorten toiminta

Yhdistys tekee yhteistyötä LapCI ry:n ja Kuuloliiton nuorisotoiminnan kanssa mm. tarjoamalla tilojaan käyttöön ja osallistumalla kustannuksiin. Toiminnan vetäjät tulevat em. liitoista.

​3.​ Kuulolähipalvelu

Kuulolähipalveluvastaanotoilla annetaan opastusta kuulokojeen ja apuvälineiden käytössä sekä apua kuulokojeiden huoltamisessa, neuvoja kuulon ja kuulonhuoltoon liittyvissä kysymyksissä sekä ohjausta muihin kuulonhuollon palveluihin. Kuulolähipalvelu on maksutonta kaikille kuulovammaisille ja heidän läheisilleen eikä se edellytä kuuloyhdistyksen jäsenyyttä. Kuulolähipalvelu tukee ensisijaisesti ikääntyneiden huonokuuloisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää. Palvelu täydentää kunnan kuulonhuollon palveluja.

Kuuloliitto kouluttaa kaikki kuulolähipalveluneuvojat. Yhdistyksellä on säännöllisiä vastaanottoja ympäri Helsinkiä kuudessa eri palvelutalossa tai -keskuksessa sekä omassa toimitilassa. Huonosti liikkuvat voivat pyytää neuvojan kotikäynnille. Neuvontaa annetaan myös sähköpostitse ja puhelimitse.

​3.1.​ Päivystysneuvonta

Kuulolähipalvelu päivystää vuoden aikana kuudessa toimipisteessä ympäri pääkaupunkiseutua. Päivystykset ovat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. 

Neuvontaa annetaan tarvittaessa myös puhelimitse.

​3.2.​ Neuvontakäynnit ja yleisötilaisuudet

KLP-työryhmä käy kutsuttuna eri palvelutaloissa ja muissa yhdistyksissä pitämässä kuuloluentoja.

Kuuloautopäivä järjestetään.

​4.​ Viestintä

Yhdistyksen viestintäkanavia ovat jäsenlehti Kuuloset, nettisivut, somekanavat, sähköpostiuutiskirje ja tekstiviestit jäsenille. 

​4.1.​ Kuuloset-lehti

Yhdistyksen jäsenlehti, Kuuloset, ilmestyy vähintään kaksi kertaa vuodessa.

​4.2.​ Uutiskirje

Uutiskirje lähetetään tilaajille 1-2 kuukauden välein.

​4.3.​ Internetsivut

Internetsivuilla julkaistaan tulevat tapahtumat ja muuta sisältöä.

​4.4.​ Sosiaalinen media

Yhdistyksellä on kanava Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 

​5.​ Edunvalvonta

​5.1.​ Koulutukset

Yhdistyksen aktiivitoimijoilla on mahdollisuus saada ulkopuolista koulutusta tehtävänsä hoitamiseen.

​5.2.​ Yleisötilaisuudet

Kuuloautopäivän aikana tehdään kuuloseuloja ja ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin.

​5.3.​ Verkostot ja yhteistyö

Yhteistyötä pääkaupunkiseudun vammaisjärjestöjen, kuten Helsingin Kuurojen yhdistyksen ja Helsingin ja Uudenmaan näkövammaisten, kanssa aloitetaan.

​5.4.​ Vammaisneuvosto

Yhdistyksellä on kuulovammaissektorin edustus Helsingin kaupungin vammaisneuvostossa yhteistyössä Helsingin Kuurojen yhdistyksen kanssa.

​5.5.​ Kannanotot ja lausunnot

Yhdistys tekee lausuntoja ja kannanottoja esim. esteettömien kuunteluolosuhteiden parantamiseksi.

​5.6.​ Edustukset

Yhdistyksen jäseniä on mukana Kuuloliiton liittohallituksessa ja liittovaltuustossa sekä kuuloliiton eri työryhmissä tai toimikunnissa. Olemme mukana Uudenmaan kuulopiirin toiminnassa. 

​5.7.​ Jäsenyydet

Yhdistys on Helsingin Liikenneturvallisuusyhdistyksen ja Vanhustyön keskusliiton jäsen. Sääntöjen mukaisesti olemme myös Kuuloliitto ry:n jäsenyhdistys.

​6.​ Hallinto ja jäsenistö

​6.1.​ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja 4-8 hallituksen jäsentä sekä enintään yhtä monta varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

​6.2.​ Yhdistyksen kokoukset

Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. 

​6.3.​ Jäsenistö

Jäsenistön määrä on ollut viime vuodet laskusuunnassa. Tavoitteena on pysäyttää jäsenmäärän lasku.

​6.4.​ Toimihenkilöt

Yhdistyksellä ei ole palkallisia toimihenkilöitä.

​6.5.​ Toiminnanvetäjät

Toiminnanvetäjät järjestävät erilaisia ohjelmia ja tilaisuuksia. Heitä ohjaa tapahtumatoiminnan koordinaattori.

​6.6.​ Työryhmät ja toimikunnat

Yhdistyksessä toimii Kuulolähipalvelutyöryhmä ja Kuuloset-lehden toimituskunta. Taloustoimikunta miettii yhdistyksen varallisuuden hoitoa.

​6.7.​ Toimitila Helkan tupa

Yhdistyksen toimintaa harjoitetaan pääasiassa omassa toimitilassa, jossa on erinomaiset kuuntelu- ja valaistusolosuhteet, sekä esteetön kulku. Silloin kun kyse ei ole yhdistyksen omasta toiminnasta, jäsenten ja ulkopuolisten tahojen on mahdollista vuokrata tiloja yksityistilaisuuksia varten.

​6.8.​ Talous

Yhdistys rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla, Helsingin kaupungin avustuksella, muiden järjestöjen ja säätiöiden avustuksilla, sijoitustoiminnan tuotoilla sekä omalla varainhankinnalla, esimerkiksi vaalikeräyksiin osallistumalla ja pienimuotoisella tuotemyynnillä. Toimitilan peruskorjaukseen on saatu STEA-investointiavustusta.

Lähivuodet tulevat todennäköisesti olemaan runsaasti alijäämäisiä, kunnes vuosittaiset poistot sekä toimitilan ja toisen sijoitusasunnon taloyhtiölainat eivät enää rasita tuloslaskelmaa.