Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin nimi

Helsingin Kuuloyhdistys ry:n jäsenrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Helsingin Kuuloyhdistys ry
Verkkosivut: www.helky.fi
Osoite: Haagan urheilutie 12, 00320 Helsinki
Puh. 045 123 2624
Sähköposti: [email protected]

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ville Myllymäki
Sähköposti: [email protected]

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenrekisteri on ulkoistettu Kehätieto oy:n toimittamalle järjestelmälle, jota Kuuloliitto ry ylläpitää. Kuuloliiton nimetyillä henkilöillä on myös valtuudet käsitellä rekisterissä olevia tietoja.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Luottamustoimet ja niiden historia (luottamustoimenkuva, alkamis- ja loppumisajankohta)
  • Saadut Kuuloliiton ansiomerkit
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

6. Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan ensisijaisesti jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Yhdistyksen tai Kuuloliitto ry:n toimihenkilöt voivat päivittää tietoja.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Kuuloliitto ry:n hankkimassa tietojärjestelmässä, jonka toimittamisesta, tietoturvasta ja ylläpidosta vastaa Kehätieto oy.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

10. Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.